Tavuk & KanatlıUnu / Poultry Meal

Yeni ürün

Hayvansal Protein Desteği

Detaylar için

Ağırlık (gr)1000

Bu ürün, kanatlı kesim hanelerinin bir yan ürünü olup, tüyler hariç kanatlı karkaslarının kullanılmayan iç organlarını ve diğer yenmeyen parçaları içerir. İçindeki kalsiyum düzeyi gerçek fosfor düzeyinin 2.2 katından daha yüksek olmamalıdır. Farklı işletmelerde elde edilen ürünler arasındaki temel fark, uygulanan işleme yönteminden kaynaklanmaktadır. Örneğin, ileri işleme yapan bir işletmeden elde edilen tavuk unun da, karkastan ayrılmış kemikler bulunur. Buna karşın, kesilen piliçleri bütün karkas olarak satışa gönderen işletmelerde, sözü edilen kemikler bulunmayacağından, birinci ürün genellikle diğerine göre daha yüksek oranda kül içerir.

Öte yandan ülkemizde tavuk unu üretiminde kullanılan kesimhane atıklarından tüy ayrılmadığı ve tüm atıklar ayırma işlemine tabi tutulmaksızın değerlendirildiği için üretilen tavuk unu, ham protein içeriği yüksek, sindirilebilirliği düşük bir ürün özelliğine sahiptir.

Ürünün yağ bileşeni de, doğal olarak piliçlerin yağ dokusundan kaynaklanmakta olup, diğer hayvansal yağlara kıyasla daha fazla doymamış yağ asidi içerir. Ancak, tavuk ununun rasyona ne oranda katılacağı, büyük ölçüde kül içeriğine göre değişmektedir.

 

YERLİ ÜRETİM - LOCAL ORIGIN - STANDART SINIF

EU MENŞEİ - EU ORIGIN - PREMIUM SINIF

aynı kategoride bulunan diğer 29 ürün: